Stolařství Pintera

Repase, opravy a renovace oken a dveří

Provádíme kompletní renovace, opravy a repase historických oken a dveří.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!

Repasy oken dveří Repasy oken dveří Repasy oken dveří Repasy oken dveří

TECHNICKÁ ZPRÁVA - Repase a výroba nových oken na Římskokatelickou farnost Sv. Mořice, Kroměříž

Dne 1. 7. 2009 proběhlo zahájení prací na ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SV. MOŘICE V KROMĚŘÍŽI. Sjednané práce se týkaly budov č. 4 a 6 na Stojanově náměstí v Kroměříži. Všechny níže uvedené práce provádí firma STOLAŘSTVÍ PINTERA JOSEF, NECHVALÍN 148, 696 31 NECHVALÍN, zastoupená p. Josefem Pinterou a p. Pavlem Pinterou, zástupcem investora je určen p. Vít Pořízek, pod jehož dohledem jsou prováděny veškeré práce.

Předmětem SMLOUVY O DÍLO – NO 202/2009 je zrepasovat stávající okna a vyrobit repliky oken, které byly v technické zprávě uvedeny jako již nevyhovující k opravám.

Oprava ostění mezi okny na rozdíl od repase nepočítá s nutností výměny nevyhovujících částí okna, počítá pouze s odstraněním (opálením) starého nátěru a s opravou uzávěrů a vrchního kování.

Postup oprav (repase) stávajících oken:

Odvoz vnitřních křídel určených k repase – na dílně byla provedena odborná prohlídka stavu oken a z toho plynoucí truhlářská oprava s případnou výměnou nevyhovujících částí (převážně dolní vlys, případně klapačka), případné nutné přesklení (pouze rozbité skla) a přetmelení sklářským tmelem Zwaluw (tmel je na bázi lněného oleje, pryskyřic a plnidel), poté následuje impregnace a nový nátěr – dvojnásobný (provedený syntetickou barvou Samt Alkyd od f. Adler, vyrobenou speciálně na repase starých nátěrů), vč. odstranění původních nátěrů chemickou cestou nebo opálením stávajícího degradovaného či poškozeného povrchu, spasování při špatném zavírání, dotěsnění křídel silikonovým těsněním, případné doplnění či výměna vrchního kování, oprava, doplnění nebo výměna uzávěrů křídel a vrchního kování.

Repasy oken dveří Repasy oken dveří Repasy oken dveří Repasy oken dveří

Vnitřní rámy a ostění – opravy rámů probíhaly na místě, byla provedena odborná prohlídka stavu rámů a z toho plynoucí truhlářská oprava, oprava ostění a rámů, na rozdíl od repase křídel nepočítá s nutností výměny nevyhovujících částí, počítá pouze s odstraněním (opálením) starého nátěru, vytmelení, přebroušení, naimpregnování, nalakování (dvojnásobný vrchní nátěr), doplnění nebo výměna uzávěrů a kování.

Venkovní křídla – na dílně byla provedena odborná prohlídka stavu oken a z toho plynoucí truhlářská oprava, s případnou výměnou nevyhovujících částí křídel, v případě poškozeného skla následovalo přesklení a přetmelení sklářským tmelem, odstranění starého nátěru a následně byla provedena impregnace a dvakrát vrchní nátěr, oprava kování, doplnění nebo výměna uzávěrů a kování.

Venkovní rámy – opravy rámů probíhaly na místě, byla provedena odborná prohlídka stavu rámů a z toho plynoucí truhlářská oprava, oprava rámů, na rozdíl od repase křídel nepočítá s nutností výměny nevyhovujících částí, počítá pouze s odstraněním starého nátěru opálením, vytmelením, přebroušením, naimpregnování a nalakování dvojitou vrstvou, doplnění nebo výměnou uzávěrů a kování.

Kování – všechny kovové části rámů i křídel byly chemicky očištěny, mosazné části vyleštěny leštícími kartáči, na všechny železné prvky byla poté nanesena základní bílá barva na kov, následně byla nanesena vrchní vrstva barvy na kov v odstínu shodném s okny (RAL 9010), veškeré pohyblivé části jsou namazány silikonovým olejem a do závěsů okenních křídel je vtlačena vazelína, která zajišťuje snazší chod pantu.

Kompletace okna se kompletovala na místě montáže, byly dotřeny všechny oděrky vzniklé manipulací a převozem, okna byla seřízená a popřípadě dohoblována, takovým postupem je docíleno kvalitního chodu křídel, vše bylo řádně překontrolováno.

Prosklení – poškozená skla byla vyměněna (na repasovaných křídlech to celkem je cca 35 %), celkem 65 % skleněných tabulek zůstalo zachováno, z nichž je zhruba polovina původních valcovaných skel.

Repasy oken dveří Repasy oken dveří

Změny provedených prací oproti technické dokumentaci nastala u tří oken, a to u okna č. 87, budova č. 4, u oken č. 79 a č. 83 na budově č. 6.
Vzhledem k velkému poškození venkovních rámů a křídel bylo nutné odstoupit od repasů výše uvedených oken a následně zhotovit jejich repliky.

Popis stavu okna č. 87 na budově č. 4 a oken č. 79 a č. 83 na budově č. 6:
Po vysazení okenních křídel z výše uvedených oken je zjištěno, že jejich stav je natolik špatný, že křídla nebylo možné opravit, aby byla zachována jejich funkčnost a vzhled.
Rámy se rozpadaly v čepech, zhruba s 50 – ti% byla vyhnilá, hlavně ve spodních částech, hniloba ovšem zasáhla celý rám. Závěrem je nutné vyrobit repliku venkovního rámu včetně okenních křídel.

Popis stavu okna č. 84 na budově č. 6:
Výše uvedené okno bylo na kontrolním dnu vybráno a vyhodnoceno jako jedno z nejstarších oken na obou budovách. Jedná se o okno dvojité, ven i dovnitř otevíravé, s osmi okenními křídly, s poutcem u venkovního rámu ve vrchní části okna a u rámu vrchního s poutcem jak v horní, tak i v dolní části okna. Venkovní rám je vyroben ze smrkového dřeva, zasklen jednoduchým válcovaným sklem o tloušťce 2mm, které se ve většině oken zachovalo, okno je opatřeno závěsy, které jsou zesekány jak do rámu tak i do okenního křídla a jsou zašteftovány, jako uzávěr okenních křídel slouží zástrče v části pravého spodního křídla, levé křídlo se uzavírá na obrtlíky. Okenní křídla v otevřené poloze fixují okenní háky. Vrchní okenní křídla se otevírají samostatně a uzavírají se na obrtlíky. Vnitřní okenní rám je vyroben z dubového dřeva, zasklené válcovaným sklem o tloušťce 2mm, křídla jsou zavěšeny na kovaných rohových závěsech, které jsou přibity do křídel kovářskými hřebíky. Rámové panty jsou zaseknuty do okenního rámu. K uzavírání slouží tzn. motýlek, který zavírá obě křídla současně na středovou příčku.
Při opravě tohoto okna byly zachovány všechny původní části kování a mimo tří skel bylo zachováno i prosklení válcovaným sklem.

Z oken byly odebrané vzorky původní nátěrové hmoty – vzorek odebrán z okna č. 84 (1x vzorek venkovního křídla + 1x vzorek vnitřního křídla + 1x vzorek kování), zbylé vzorky jsou odebrány z okna č. 87 na budově č. 4. U odebraných vzorků bude proveden mikronábrus a laboratorní analýza, vyjádření vám bude dodáno po dokončení laboratorních testů.

Technická zpráva byla zhotovena na základě skutečně odvedených prací, zhotovitel se zavazuje, že vše je uvedeno dle pravdy a skutečnosti.

Vypracoval: Josef Pintera ml., Nechvalín 148, 696 31 Nechvalín
V Nechvalíně dne 12.10.09